28/11/17

מעקב אחר יישום החלטות המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים במדעי התזונה – רוחבי

בישיבתה ביום י’ בכסלו תשע”ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. במסגרת המעקב אחר יישום החלטות מל”ג בתחום מדעי התזונה, נמצא כי טרם יושמה החלטת המל”ג הרוחבית מיום 1.1.2013 בנושא. ההחלטה כללה  התייחסות לבעיות חמורות ומשמעותיות כמפורט להלן:

א.         המתנה ארוכה במיוחד להכשרה המעשית.

ב.         מחסור בתוכניות לדוקטורט (קיימת תוכנית אחת באוניברסיטה העברית)

ג.          בהמשך לסעיף ב, צפוי להיווצר מחסור בסגל אקדמי בעתיד הקרוב.

  1. המועצה להשכלה גבוהה קוראת לקדם בדחיפות את יישום ההחלטה הנ”ל ולמצוא מענה ברמה הלאומית, בשיתוף עם משרד הבריאות ככל שנדרש.