07/03/17

מעקב אחר יישום החלטות המל"ג בתחום ספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווחים שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן חוות דעתו.
  2. על מנת להמשיך ולשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, על המוסד והמחלקה להמשיך במאמצים בגיוס סגל חדש וממלאי מקום לסגל אשר פרש לגמלאות. על המוסד לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום המלצה זו  עד תחילת שנה"ל תשע"ח.
  3. יש להקפיד על מתן קורסים אקדמיים בנושאי ספרות עברית לדורותיה, חטיבותיה וזרמיה, לצד קורסים בכתיבה יוצרת, אך יחד עם זאת לוודא כי כתיבה יוצרת אינה יכולה לבוא כתחליף לקורסים אקדמיים.