29/05/18

מעקב אחר יישום החלטות מל"ג בנושא הערכת איכות לימודי משפטים בקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. בהמשך להחלטת המל"ג מיום 9.8.2016 ובהמשך להחלטת המל"ג לגבי התוכנית במשפטים לחרדים מיום 15.11.2016, בהמשך לסעיף 6 בהחלטה זו המעקב הוא משותף לתוכנית הכללית ולתוכנית לחרדים. בהמשך להחלטת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 27.6.2017 בנוגע לדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות במשפטים  ובהתבסס על הדיווחים האחרונים בנושא שהגישה הקריה האקדמית אונו, המוסד נתן מענה הולם לכלל סעיפי ההחלטות הנ"ל.
  2. יישומן המלא של ההמלצות ייבדק בהמשך ובהתאם לצורך.