12/01/16

 מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ארני קלברג על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת תל-אביב ומתן חוות דעתו.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, המוסד מתבקש ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר, ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:
  • מומלץ לגייס אנשי סגל בכיר נוספים בתחומים: אנתרופולוגיה, סוציולוגיה פוליטית וריבוד, במיוחד לאור הפרישה לגמלאות של חברי סגל בתחום הריבוד שבו המחלקה מובילה.
  • מומלץ למחלקה להשקיע בהתמחות נוספת, מעבר לריבוד, בה היא יכולה להצטיין ברמה בינלאומית.
  • מומלץ לחשוב מחדש על שינוי התוכניות לתואר שני.