24/03/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות בתקשורת במכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ה (24.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' וולפגאנג דונסבך על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד. אנו מצפים מן המוסד להמשיך ולפעול בהתאם להמלצותיו והערותיו של הסוקר.
  3. התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא.