19/05/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת איכות בריפוי בעיסוק

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 28.4.2015  בעניין יישום המלצות הוועדה להערכת איכות בריפוי בעיסוק , והחליטה כלהלן:

  1. להעביר לטיפול ות"ת את הנושאים הבאים:
  • התאמת התנאים לקליטה וקידום הסגל לאופיו של התחום.
  • הקפדה על כך שעם פתיחת תוכניות לימודים נוספות בריפוי בעיסוק, לא ייפגע מספר מקומות ההכשרה המעשית.