19/05/15

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה להערכת איכות בכימיה במכון ויצמן למדע

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות מיום 28.4.2015  בעניין דו"ח היישום של מכון ויצמן למדע בתחום הכימיה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ריצ'ארד אייזנברג על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. חוות הדעת של הסוקר תועבר לידיעת המוסד.
  3. הסוקר התרשם ממדרשת פיינברג שבמכון ויצמן ומיישום המלצות הוועדה על ידה.
  4. התוכנית תיבדק בסבב ההערכה הבא של תחום הכימיה.