17/05/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בסיעוד באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ברברה קלי על בדיקת הדיווחים שהגישה האוניברסיטה העברית ומתן חוות דעתה.
  2. חוות הדעת תועבר לידיעת המוסד.
  3. לשבח את האוניברסיטה העברית על המאמצים ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות ושיפור תוכנית הלימודים בסיעוד.