17/05/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בסיעוד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ברברה קלי על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת בן-גוריון ומתן חוות דעתה.
  2. חוות הדעת תועבר לידיעת המוסד.
  3. לשבח את אוניברסיטת בן גוריון על המאמצים ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות ושיפור תוכנית הלימודים בסיעוד.