17/05/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים בסיעוד באוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ברברה קלי על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת חיפה ומתן חוות דעתה.
  2. חוות הדעת תועבר לידיעת המוסד.
  3. לשבח את אוניברסיטת חיפה על המאמצים ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות ושיפור תוכנית הלימודים בסיעוד.