12/01/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בספרות עברית – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' נילי גולד על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתה.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, המוסד מתבקש ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת, ובפרט ביחס להמלצה על פיה:
  • מומלץ להוסיף קורסים אקדמיים בנושאי ספרות עברית לדורותיה, בדגש על תחום "דור המדינה" ושירת ימי הביניים.
  • מומלץ לפעול למען שיקומה של הספרייה לספרות עברית במוסד.
  1. המוסד מתבקש לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המופיעות בדו"ח ועדת ההערכה ובפרט בדבר הנקודות המופיעות בחוות דעת הסוקר, עד תחילת שנת הלימודים תשע"ז.