12/01/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בספרות עברית – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:
1. להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווחים שהגישו המוסדות ומתן חוות דעתו.
2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, המוסד מתבקש ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקרת, ובפרט ביחס להמלצה על פיה:
– מומלץ לבחון את שם התוכנית באופן אשר ייצג את תחום הספרות העברית הנלמד במחלקה.
– אנו ממליצים להמשיך ולהרחיב את תוכנית הלימודים בהוספת קורסים בנושאים שונים כמו מדרש ואגדה, בתרבות הערבית בימי הביניים ועוד.
3. המוסד מתבקש לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המופיעות בדו"ח ועדת ההערכה ובפרט בדבר הנקודות המופיעות בחוות דעת הסוקר, עד תחילת שנת הלימודים תשע"ז.