12/01/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בספרות עברית – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יהודה פרידלנדר על בדיקת הדיווחים שהגישה אוניברסיטת חיפה ומתן חוות דעתו.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, המוסד מתבקש ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר, ובפרט ביחס להמלצה על פיה:
  • מומלץ לגייס חבר סגל בכיר המתמחה בתחום ספרות ימי הביניים.
  1. המוסד מתבקש לדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המופיעות בדו"ח ועדת ההערכה ובפרט בדבר הנקודות המופיעות בחוות דעת הסוקר, עד תחילת שנת הלימודים תשע"ז.