12/01/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' ארני קלברג על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בן-גוריון ומתן חוות דעתו.
  2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, המוסד מתבקש ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר, ובפרט ביחס להמלצות על פיהן:
  • מומלץ לפתוח 2 התמחויות חדשות בתוכנית לתואר שני כמפורט בדו"ח הוועדה.
  • מומלץ לגייס 3 חברי סגל חדשים בעלי מיומנויות כמותיות חזקות.
  • מומלץ להקצות משאבים לצורך הגדלת אוסף הספרים והמאגרים האלקטרוניים בתחום הסוציולוגיה.