12/01/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:
1. להודות לפרופ' ארני קלברג על בדיקת הדיווח שהגישה אוניברסיטת בר-אילן ומתן חוות דעתו.
2. על מנת לשפר את איכותה האקדמית של תוכנית הלימודים, המוסד מתבקש ליישם את ההמלצות הנוגעות אליו ומופיעות בדו"ח הסוקר, ובפרט ביחס להמלצה על פיה:
– מומלץ למוסד לפעול לשיפור תשתיות הספרייה ומאגרי המידע העומדות לרשות המחלקה. בהשאלה בינספריתית של מרצים וסטודנטים האוניברסיטה תממן את העלות.
– מומלץ לאוניברסיטה להיות מנויה על "מאגר הנתונים" לטובת החוקרים והסטודנטים.