12/01/16

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בארכיאולוגיה

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' צ'ארלס סטאניש על בדיקות הדיווחים של המוסדות בתחום הארכיאולוגיה ומתן חוות דעתו.
  2. לשבח את המוסדות הנבדקים על המאמצים ליישום המלצות הוועדה להערכת איכות ושיפור תוכניות הלימודים בארכיאולוגיה.