10/01/17

מעקב אחר יישום החלטת המועצה להשכלה גבוהה בנוגע לדוחות הוועדה להערכת הלימודים בהנדסה אזרחית באוניברסיטת בן-גוריון

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' מירוסלב סקיבנסקי על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתו.
  2. על-פי חוות דעתו של פרופ' סקיבנסקי, המוסד התייחס כראוי לרוב המלצות הוועדה.
  3. מומלץ למוסד ולמחלקה להמשיך ולפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         הוספת קורסים בנושאים הבאים: פרויקט כלכלה והנדסה, קבלת החלטות, שיתוף פעולה בהנדסה וניהול.

ב.         שיפור יחס סגל : סטודנטים.

ג.          להמשיך לעדכן את קורות החיים של הסגל ואת הסילבוסים.