14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום הבלשנות – באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אלי ון-גלדרן על בדיקת הדיווח שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. על פי חוות דעתה של פרופ' ון-גלדרן המחלקה לבלשנות באוניברסיטת תל אביב הינה מחלקה בעלת סגל ויכולת הוראה ברמה מאוד גבוהה, המהווה דוגמא למחלקות אחרות בתחום. המחלקה יישמה את מרבית המלצות הוועדה הבינלאומית בצורה מיטבית. עם זאת, המוסד לא נתן מענה להמלצה בנוגע לגיוס חבר סגל בתחום רכישת שפה.
  3. על המחלקה לתת מענה להמלצה ולדווח אודות יישומה עד ליולי 2017.