13/03/19

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית להערכת מרכז המחקר להנעה אלקטרוכימית (INREP) – מסמך מס' 4471

בישיבתה ביום 13.3.19 הוצג בפני ות"ת דו"ח מעקב אחר יישום המלצות הצוות הבינלאומי להערכת איכות המרכז להנעה אלקטרוכימית INREP .
1. ות"ת מודה לפרופ' תומס פולר על בדיקת הדיווח שהגיש המרכז ועל מתן חוות דעתו.
2. ות"ת מחליטה לאמץ את חוות דעתו החיובית של פרופ' פולר על התייחסות המרכז להמלצות הצוות, שחלקן הגדול יושם באופן מלא.
3. על המרכז להמשיך ולפעול ליישום מלא של ההמלצות, ובעיקר לקביעת תכנית המשכיות להנהלת המרכז, קביעת מדדים להצלחה עבור פרויקטים פרטניים, ופיתוח המוניטין הבינלאומי של המרכז.
4. בהמשך לאמור בהחלטת ות"ת מיום 16.08.17, ולמילוי מרכז המחקר להנעה אלקטרוכימית אחר התנאים המפורטים בסעיף 4 בהחלטה, המרכז יתוקצב בהתאם ללוח הזמנים והתקציב שנקבעו עד לשנת תשפ"א.