14/02/17

מעקב אחר יישום המלצות הוועדה הבינלאומית לתחום תולדות האמנות – באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ח בשבט תשע"ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' אסתר לוינגר על בדיקת הדיווחים שהגיש המוסד ומתן חוות דעתה.
  2. על המוסד והמחלקה להתייחס וליישם המלצות קיימות שטרם ניתן עליהן מענה הולם, כמפורט להלן:

א.         לבצע הערכה והגדרה מחודשת של חזון ומטרות המחלקה.

ב.         לבצע רפורמה יצירתית בקורסי המבואות.

ג.          להקפיד על פתיחות ושקיפות במהלך איתור וגיוס סגל חדש.

ד.         לגייס חבר סגל נוסף, בוגר של מוסד אחר, ללא תלות בתחום התמחות ספציפי (כך גם מומלץ מאוד כי המינוי  בעל החשיבות הגבוהה של היסטוריון של המאה העשרים / אמנות עכשווית, לא יהיה דווקא בוגר האוניברסיטה העברית..

ה.         לדאוג לתשתיות המחלקה והספרייה ולתיקון הליקויים בהם.

ו.          למצוא מרחב מספק וראוי למרכז לאומנות יהודית שכיום לא מצליח לשרת את הקהילה האינטלקטואלית הרחבה ולוודא שאתר האינטרנט שלו יישאר מעודכן.

  1. על המוסד להגיב על חוות דעת הסוקר ולדווח למל"ג על התקדמותו בדבר יישום ההמלצות המפורטות בסעיף 2 א-ו, עד תחילת שנת הלימודים תשע"ח.