27/06/00

מערך המכללות בצפון ובדרום – החלטת מועצה מיום 27.6.2000

  • המועצה להשכלה גבוהה מחליטה כי ועדת משנה  תדון בהערכות המכללות בצפון ובדרום.
  • בהמשך לסעיף א', מטילים על ועדת המשנה למכללות  לבדוק את הנושא ולהגיש המלצותיה למועצה.