19/05/15

מתן אישור למכללה האקדמית לחברה ואמנויות לקיים תוכניות לימודים לקראת תואר שני בטיפול באמצעות אמנויות למטפלים בפועל (M.A.): טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בפסיכודרמה למטפלים בפועל; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול בתנועה ומחול למטפלים בפועל; טיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית למטפלים בפועל

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות  והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על חוות דעתם ועל עבודתם עד כה.
  2. להעניק למכללה האקדמית לחברה ואמנויות אישור לקיים תוכניות לימודים לתואר שני בטיפול באמצעות אומנויות למטפלים בפועל (A): טיפול באמצעות אמנויות- טיפול בפסיכודרמה למטפלים בפועל; טיפול באמצעות אמנויות- טיפול בתנועה ומחול למטפלים בפועל; טיפול באמצעות אמנויות- טיפול באמנות חזותית למטפלים בפועל.