01/04/15

מתן אישור למכללה האקדמית לחברה ואמנויות לקיים תוכניות הלימודים המקוצרות (למטפלים בפועל) לתואר שני בטיפול באמצעות אמנויות M.A.:

  1. בישיבתה ביום 1.4.15 דנה ות"ת בבקשת המכללה לחברה ואמנויות לקיים תכניות לימודים לתואר שני (A) בטיפול באמצעות אמנויות-טיפול באמנות חזותית למטפלים בעלי תעודה; טיפול באמצעות אמנויות-טיפול בפסיכודרמה למטפלים בעלי תעודה; טיפול באמצעות אמנויות-טיפול בתנועה ומחול למטפלים בעלי תעודה.
  2. מן ההיבטים התקציביים, התכוניים והעסקת הסגל אין מניעה להמליץ למל"ג לאשר את קיום התכניות.