16/05/18

מתן הארכת הסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה במדעי המחשב

בישיבתה ביום 16.5.18 דנה ות"ת בנושא מתן הארכת הסמכה למכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר במדעי המחשב (M.Sc.) לתואר שני ללא תזה.

 

אין מניעה מבחינה תקציבית להמליץ למל"ג להאריך את הסמכת המכללה האקדמית הדסה ירושלים להעניק תואר שני (.M.Sc) ללא תזה במדעי המחשב עד ינואר 2020. בהתאם לכך, יתאפשר רישום הסטודנטים לשנת הלימודים תשע"ט ואילך. שאלת מתן הסמכה קבועה תיבחן שנית לקראת תום ההסמכה הזמנית, לאור מספרי הסטודנטים בתכנית בפועל בשנים תשע"ט-תש"פ.