01/12/15

מתן הסמכה בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) באמנות, ספרות ומוזיקה אשר מתקיימת במכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום י"ט בכסלו תשע"ו (1.12.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות  לחברי הוועדה בראשותו של פרופ' חיים פינקלשטיין, על עבודתם ועל הדו"ח שהגישו.
  2. על בסיס החומר שהוגש, להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) בספרות, אמנות ומוזיקה. לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה שתינתן למכללה האקדמית צפת כמוסד להשכלה גבוהה.