17/05/16

מתן הסמכה לאפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב להעניק תואר שני ללא תזה (M.Sc.) בהנדסת מערכות

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' עופר שי על חוות הדעת שהגיש.
  2. להסמיך את אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב, להעניק תואר שני (M.Sc.) בהנדסת מערכות.
  3. על המכללה להקפיד כי מספר החריגים בתנאי הקבלה לא יעלה על 10% מכלל המתקבלים לתוכנית.