10/01/17

מתן הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בישיבתה ביום י"ב בטבת תשע"ז (10.1.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה להעניק למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.)  במדעי ההתנהגות.