23/05/17

מתן הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בתרבות – יצירה והפקה (חד-חוגי ודו-חוגי) למכללה האקדמית ספיר

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להעניק למכללה האקדמית ספיר הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) בתרבות – יצירה והפקה (חד-חוגי ודו-חוגי).