04/02/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון במדעי היהדות – חוות דעת סוקרים (נוהל הסמכה באמצעות איגום קורסים)

 

  1. ות"ת דנה ב- 4.2.14 בבקשת האוניברסיטה הפתוחה להעניק תואר ראשון דו-חוגי במדעי היהדות.
  2. ות"ת מעבירה את הבקשה למל"ג בצירוף המלצתה כי אין מניעה מבחינת ות"ת לאשר הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאוניברסיטה הפתוחה להעניק את התואר, מן ההיבטים התקציביים והעסקת הסגל.