14/07/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן לאקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים ע"ש רובין להעניק תואר ראשון B.Mus. במוסיקה רב-תחומית

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' איתן שטיינברג על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאמץ את חוות דעת הסוקר ולהעניק לאקדמיה למוסיקה ולמחול הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון B.Mus. במוסיקה רב-תחומית.