03/03/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות

בישיבתה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות.