30/06/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.A.) בתקשורת

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה  והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון (B.A.) בתקשורת.