09/12/14

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בסוציולוגיה

בישיבתה ביום י"ז בכסלו תשע"ה (9.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות על עבודתן ועל הגשת חוות דעתן.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרות ולהעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון במתכונת דו-חוגית (B.A.) בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.