10/12/13

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר שני (M.A.) בייעוץ חינוכי

בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את חוות דעת המומחים ולהעניק הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בייעוץ חינוכי.
  3. המכללה מתבקשת להעביר עד סוף אוגוסט 2014 דיווח לאגף האקדמי הכולל טבלת תוכנית לימודים וטבלת סגל הוראה בהתאם לקורסים שהתחייבה לשלב בתוכנית הלימודים במכתבה מיום 30.1.2013. בנוסף, על המכללה לשלב בתוכנית הלימודים קורס בנושא "ילדים ובני נוער בעולם האינטרנטי" בהתאם להמלצת המומחה.