14/07/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למכללת שאנן להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה במערכות משלבות

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' נירה חטיבה על עבודתה ועל הדו"ח שהכינה.
  2. להסמיך לתקופה שאינה מוגבלת בזמן את מכללת שאנן להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראה ולמידה במערכות משלבות.