14/07/15

מתן הסמכה שאינה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בביוטכנולוגיה ימית

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל , והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' עודד בז'ה על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המלווה ולהעניק למרכז האקדמי רופין הסמכה שאינה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בביוטכנולוגיה ימית.