16/07/15

נושאים לקראת תקציב מערכת ההשכלה הגבוהה לשנת תשע"ו

ות"ת מחליטה להפחית את רכיב הפרסומים של הסגל הקליני ב- 2 פעימות:

50 אחוז בתקציב תשע"ו והפחתה מלאה החל מתקציב תשע"ז.