17/02/07

נקודות זכות אקדמיות תמורת מעורבות חברתית – החלטת מועצה מיום 17.2.2004

המועצה להשכלה גבוהה רואה בחיוב מעורבות סטודנטים בתכניות של פעילות חברתית וחינוכית למען הקהילה, וקוראת למוסדות להשכלה גבוהה לשקול בחיוב מתן עד שתי נקודות זכות בגין פעילות זו.

המל"ג מבקשת ממנכ"ל המועצה- גב' שוש ברלינסקי, ומחברי המועצה- פרופ' עמוס רולידר ומר שגיב אסולין לגבש, בשיתוף המוסדות להשכלה גבוהה, הצעה מפורטת ליישום החלטה זו.