06/01/16

סגירת תקציב תשע"ה ועדכון תקציב ההשכלה הגבוהה לשנת תשע"ו

 

  1. ביום 6.1.16 דנה ות"ת בסגירת תקציב תשע"ה ועדכון תקציב תשע"ו וזאת על פי מסמך 3830 שהוצג בפניה.
  2. ות"ת מחליטה לאשר את תקציב תשע"ה לסך של 9,782,130 אלפי ₪.
  3. ות"ת מחליטה לאשר את עדכון המשאבים לתקציב תשע"ו כך שהתקציב הכולל לתשע"ו יעמוד על 10,414,856 אלפי ₪.