18/01/17

סגירת תקציב תשע"ו ועדכון תקציב תשע"ז

ביום 18.1.17 דנה ות"ת בסגירת תקציב תשע"ו ובעדכון תקציב תשע"ז בהתאם למתואר במסמך 3996 והיא מחליטה כדלהלן:

  1. לאשר את סגירת תקציב תשע"ו בסך של 10,443,804,000 ₪ .
  2. לאשר את עדכון המשאבים לתקציב תשע"ז כך שהתקציב הכולל לתשע"ז יעמוד על 11,021,512,000 ₪.