19/10/21

סדרי עדיפות וקידום התחומים הנדרשים בתוכניות לימודים לתואר אקדמי בהוראה במגזר החרדי

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת ההיגוי להנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיה החרדית מיום 12.9.2021  וות"ת מיום ה-29.9.2021 בנושא סדרי העדיפות וקידום התחומים הנדרשים בתוכניות לימודים לתואר אקדמי בהוראה במגזר החרדי.

מל"ג מאמצת את ההמלצות וקובעת כי:

1. קיים צורך תכנוני בהגדלת מספר המורים החרדים בעלי תואר אקדמי בכלל ובפרט בתחומים הבאים:

  • מקצועות הליבה - מתמטיקה, אנגלית, מדעים, עברית
  • מקצועות נוספים - גיל הרך, קידום נוער, חינוך בלתי פורמלי, חינוך גופני, מוסיקה, אומנות וייעוץ חינוכי

2. לאור האמור, מל"ג מבקשת מות"ת לבחון אפשרות לפעול לעידוד המוסדות והסטודנטים לתיעדוף תחומי החינוך וההוראה הנדרשים, כמפורט לעיל. כמו כן מל"ג תבחן ותעדכן את התחומים הנדרשים בשיתוף עם משרד החינוך, אחת ל- 3 שנים.