13/08/14

סיוע למוסדות האקדמיים ולסטודנטים בעקבות מבצע "צוק איתן"

ממשלת ישראל קיבלה לפני כשבועיים (החלטה מס' 1897) המקצה תקציבים לרשויות וגופים בדרום הארץ במטרה לסייע להם לאור המצב הביטחוני שנוצר, בפרט התייחסה ההחלטה ליישובים סמוכי גדר בקו העימות (כגון שדרות, מועצה אזורית שער הנגב), וכן ליישובים בטווח של עד 40 ק"מ מהגדר.

על מנת לסייע למוסדות הלימוד מאזור זה בהתמודדותם עם השפעות אלו,  הוחלט בסיכום עם משרד האוצר על תוספת תקציב מיועדת עבור סיוע למוסדות המתוקצבים ע"י ות"ת שנמצאים בטווח של 40 ק"מ מרצועת עזה (במקביל יעמידו משרדי החינוך והאוצר סיוע דומה למכללות להוראה הפועלות באזור).

המוסדות הנמצאים בקטגוריה זו הן: אוניברסיטת בן גוריון בנגב , המכללה האקדמית ספיר, המכללה האקדמית אחווה, המכללה האקדמית אשקלון והמכללה האקדמית ע"ש סמי שמעון.

על פי הסיכום, ישמש התקציב עבור שתי מטרות עיקריות:

  • סיוע בשיפוץ ושדרוג תשתיות פיזיות לרבות מיגון למוסדות הנמצאים בתוך אזור קו העימות (יישובי עוטף עזה).
  • סיוע למוסדות הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.

א. השתתפות ות"ת במיגון פיזי למוסדות מתוקצבים הנמצאים בקו עימות

מעבר לסיוע שיינתן כאמור לכלל מוסדות האקדמיים בטווח של  40 ק"מ, הוחלט על סיוע נוסף בגין צרכים פיזיים כגון שיפוץ, שיקום נזקים והשלמת מיגון בקמפוס של המכללה האקדמית ספיר הממוקמת בקו העימות ופחות מ-7 ק"מ מקו הגבול.

בהקשר זה יצוין כי במהלך השנים מוגנו מרבית המבנים במכללה, בין היתר גם בסיוע מימון ות"ת. נכון להיום ממוגנים רוב המבנים באופן חלקי לפחות, אם על ידי שטחי מיגון בתוך המבנים או באמצעות "מיגוניות" חיצוניות שהוצבו בסמוך להם. בשנה האחרונה ערכו נציגי הצוות המקצועי של ות"ת סיור מלא בקמפוס המכללה, בין היתר כדי להתרשם ממצב המיגון במכללה.

על מנת לתת מענה לצרכי שיפוץ פיזי ושיקום נזקים וכן לקדם שיפור והשלמת מיגון המכללה, סוכם עם משרד האוצר על השתתפות מיוחדת בסך 2 מיליון ₪ בעלויות המיגון הנוסף, במקביל לסכום של למעלה מ- 2 מיליון ₪  שניתן על ידי ות"ת במסגרת תקציבה לשדרוג תשתיות. התקציב יועבר אל המכללה כנגד ביצוע בפועל של העבודות ודיווח מפורט כנהוג הכל ביחס לתכנית שתציע המכללה מראש לצוות המקצועי של ות"ת, מימוש הסכום יוכל להתפרס על פני שתי שנות הלימודים הקרובות (תשע"ה-תשע"ו) .

ב. השתתפות ות"ת בתקציב המוסדות לצורך עידוד גיוס ותמיכה בסטודנטים באמצעות הקלות וסיוע לסטודנטים הלומדים במוסדות הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה.

במוסדות בתקצוב ות"ת הנמצאים בטווח של עד 40 ק"מ מרצועת עזה ישנם כ- 30 אלף סטודנטים. כתוצאה מהלחימה ברצועת עזה שגרת לימודיהם של הסטודנטים נפגעה ויש צורך לסייע למוסדות להעמיד לרשות סטודנטים אלו תמיכה נפשית, שיעורי עזר, מועדי בחינות נוספים וכו'. התקציב הכולל שיועמד למטרה זו בסך 2 מיליון ₪  יחולק לפי התפלגות הסטודנטים לתארים ראשון ושני הלומדים בכל אחד מן המוסדות לפי הטבלה הבאה:

התקציב יועבר כנגד ביצוע בפועל ודיווח מפורט לות"ת.

 

 

המכללה האקדמית סמי שמעון שמעון המכללה האקדמית ספיר המכללה האקדמית אשקלון המכללה האקדמית אחוה אוניברסיטת בן גוריון בנגב סה"כ
מספרי סטודנטים 3,973 4,790 3,611 2,313 15,919 30,606
אחוז 13% 16% 12% 8% 52% 100%
תקציב (אש"ח) 260 313 236 151 1,040 2,000

 

 

ג. כמו כן ות"ת מודיעה כי ככל שתיווצר בעיה של ירידה ניכרת בהרשמות סטודנטים למכללה האקדמית ספיר לשנת הלימודים תשע"ה, בכוונתה לאפשר לקראת תקציב השנה העוקבת (תשע"ו) רשת בטחון אשר תצמצם את הפגיעה התקציבית במוסד.

ד. ות"ת רושמת לפניה את בקשת הממשלה להעניק עדיפות במסגרת תוכנית המעונות שהיא מקיימת לבניית מעונות לסטודנטים בעוטף עזה ובפרט בשדרות בשיתוף עם המכללה האקדמית ספיר, ומנחה את הצוות המקצועי לפעול לשם כך.