13/06/18

עדכון בבחירת קהילות סטודנטים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל לשנים תשע"ט-תשפ"א

ביום 13.6.18 דנה ות"ת בעדכון בחירת קהילות סטודנטים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל לשנים תשע"ט-תשפ"א .

בהמשך להחלטת ות"ת מיום 25.4.18 ולקול הקורא שנשלח למוסדות ביום 30.4.18 בנושא "עידוד יצירת קהילות סטודנטים ביישובי הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל", מחליטה ות"ת לאשר את המלצת ועדת השיפוט ולבחור עד 5 הצעות למוסדות ממשיכים ועד 5 הצעות למוסדות חדשים וכל זאת בכפוף למסגרת התקציב המיועדת לנושא.