02/09/21

עדכון גובה מלגת פר"ח

בישיבתה ביום 2.9.21, דנה ות''ת בהצעה להגדלת גובה מלגת פר''ח ומחליטה, בהמשך להמלצת הנהלת פר"ח, כי בשל היעדר עדכון גובה המלגה החל מתשע"ג ועד היום, ובפרט בתקופה בה היתה פגיעה במצב הכלכלי עקב נגיף הקורונה וההגבלות שהוטלו בגינו, כמו גם לנוכח גובה מלגות הסיוע לסטודנטים המותנות במעורבות חברתית בקרנות מקבילות/דומות, ולאור הפערים שבין מלגת פר"ח הבסיסית לבין מלגת פר"ח המוגדלת בשל שיתופי פעולה עם גורמי חוץ, לאשר מתווה גידול בגובה מלגת פר''ח, כך שבשנה"ל תשפ"ב תגדל המלגה מ 5,200 ₪ לסך של 6,500 ש''ח והחל משנה"ל תשפ"ג ואילך תעמוד על סך 7,000 ₪.

הגדלת גובה המלגה תתבצע ללא הגדלת השתתפות ות"ת ותביא להפחתה של  כ-450 חונכים בתשפ"ב, ביחס למספרם בתשפ"א. לקראת שנה"ל תשפ"ג, בחינת הגדלת תקציב מלגות פר"ח יעלה במסגרת הדיונים לתכנית הרב-שנתית הבאה.