02/09/21

עדכון החלטת ות"ת מס' תשפ"א/116 מיום 26.7.21 בנושא הרכב הועדה להקמת אוניברסיטה בגליל

בישיבתה ביום 2.9.2021 דנה ות"ת בעדכון הרכב הוועדה להקמת אוניברסיטה בגליל אשר תפעל ותגבש מודל להקמת אוניברסיטה בגליל.

ות"ת מחליטה לאשר את הרכב הועדה שאושר במל"ג ביום 17.8.21

להלן הרכב הוועדה שאושר-

  • פרופ' אהרן צ'חנובר - יו"ר
  • פרופ' יוסי קלפטר
  • פרופ' רבקה כרמי
  • פרופ' מוטי שגב
  • פרופ' חרמונה שורק
  • פרופ' מונא מרון, חברת ות"ת
  • מר משה ויגדור, חבר מל"ג
  • מר יוסי אקרמן, נציג התעשייה