31/10/17

עדכון הרכבי הוועדות העליונות למינוי פרופסורים

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום י"א בחשון תשע"ח (31.10.2017) בהמלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לפורום יו"ר הועדות העליונות למינוי פרופסורים, בראשותו של פרופ' חיים טייטלבאום, על עבודתם ועל המלצותיהם בנדון.
  2. להודות ליושבי ראש הוועדות העליונות למינוי פרופסורים ולחברי הוועדות, אשר סיימו את כהונתם בוועדות, על עבודתם המקצועית והמסורה.
  3. לאמץ את המלצת ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה ולאשר את הרכבי הוועדות העליונות למינוי פרופסורים המוצעים להלן לתקופת מינוי של שלוש שנים, עד סוף נובמבר 2020, בכפוף לחתימתם על הצהרה בדבר העדר ניגוד עניינים ושמירה על סודיות.

 

הוועדה העליונה לתחומי מדעי החברה, ניהול ומשפטים:

 

שם תחום תת-תחום מוסד כיום סטטוס
פרופ' גבריאלה שלו- יו"ר משפטים הקריה האקדמית אונו חברה מכהנת
פרופ' שושנה אנילי חקר ביצועים, הפקולטה לניהול אוניברסיטת תל אביב חברה מכהנת
פרופ' אריה נדלר פסיכולוגיה אוניברסיטת תל אביב חבר מכהן
פרופ' מירי כהן גרונטולוגיה אוניברסיטת חיפה חברה מכהנת
פרופ' עקיבא כהן תקשורת המכללה  האקדמית עמק יזרעאל/ אוניברסיטת תל אביב חבר מכהן
פרופ' בן-דוד ניסים כלכלה כלכלה יישומית המכללה  האקדמית עמק יזרעאל מועמד
פרופ' מולי להד פסיכולוגיה וחינוך, דרמה -תרפיה פסיכולוגיה , דרמה -תרפיה המכללה  האקדמית תל-חי מועמד
פרופ' עמיקם נחמני מדעי המדינה מזרח תיכון והיסטוריה מודרנית המכללה  האקדמית תל אביב-יפו מועמד
פרופ' גדעון פישמן סוציולוגיה וקרימינולוגיה קרימינולוגיה אוניברסיטת חיפה. לשעבר נשיא המכללה האקדמית גליל מערבי מועמד

 

הוועדה העליונה לתחומי חינוך והוראה:

 

שם תחום תת-תחום מוסד כיום סטטוס
פרופ' יוסי מניס – יו"ר חינוך אוניברסיטת בר אילן חבר מכהן
פרופ' יזהר אופלטקה חינוך מינהל החינוך; ניהול בתי"ס אוניברסיטת תל אביב חבר מכהן
פרופ' רבקה איזיקוביץ' מנהיגות ומדיניות חינוכית אוניברסיטת חיפה חברה מכהנת
פרופ' נעמה צבר בן יהושע חינוך יהודי המכללה האקדמית אחווה חברה מכהנת
פרופ' איסמעיל אבו סעד חינוך אוניברסיטת בן גוריון חבר מכהן
פרופ' עירית קופפרברג חינוך חקר השיח, מתודולוגיה במחקר איכותני, חקר השפה הפיגורטיבית, חקר הנרטיב מכללת לוינסקי לחינוך מועמדת
פרופ' ג'ודי אורבך חינוך התפתחות הילד אוניברסיטת בן גוריון מועמדת
פרופ' נאוה בן צבי הוראת המדעים- כימיה הוראת המדעים- כימיה האוניברסיטה העברית (אמריטה). לשעבר, נשיאת המכללה האקדמית הדסה ירושלים מועמדת

 

הוועדה העליונה לתחומי המדעים המדויקים והנדסה:

 

שם תחום תת-תחום מוסד כיום סטטוס
פרופ' דני לויתן- יו"ר מתמטיקה אוניברסיטת תל-אביב (אמריטוס) מועמד
פרופ' חנה דודיוק הנדסת פלסטיקה שנקר חברה מכהנת
פרופ' שלומי דולב מדעי המחשב אוניברסיטת בן גוריון חבר מכהן
פרופ' עלי מרצבך  מתמטיקה אוניברסיטת בר-אילן (הוצע ע"י מכללה ירושלים) חבר מכהן
פרופ' עדנה שכטמן הנדסת  תעשיה וניהול סטטיסטיקה יישומית אוניברסיטת בן גוריון מועמדת
פרופ' מנחם שטיינר מתמטיקה מתמטיקה להנדסה ושימושית המרכז האקדמי לב מועמד
פרופ' יהודית גל-עזר מדעי המחשב האוניברסיטה הפתוחה מועמדת
פרופ' אהוד היימן הנדסת חשמל אוניברסיטת ת"א מועמד
פרופ' ליאוניד אוסטר פיזיקה פיזיקה של מצב מוצק המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון מועמד

 

הוועדה העליונה לתחומי מדעי הרוח ואומנויות:

 

שם תחום תת-תחום מוסד כיום סטטוס
פרופ' יהודה פרידלנדר-יו"ר ספרות עם ישראל וספרות משווה אוניברסיטת בר אילן מועמד
פרופ' רוזלין קורן תרבות צרפת אוניברסיטת בר אילן חברה מכהנת
פרופ' מנחם צור מוזיקה האקדמיה למוזיקה ירושלים חבר מכהן
פרופ' חיים גורן גיאוגרפיה פוליטית המכללה האקדמית תל-חי חבר מכהן
פרופ' תמר אלכסנדר ספרות עברית פולקלור מכללה אקדמית אחוה חברה מכהנת
פרופ' לארי אברמסון אמנות ויצירה שנקר חבר מכהן
פרופ' אביגדור שנאן ספרות עברית ספרות האגדה והמדרש האוניברסיטה העברית מועמד
פרופ' יצחק רייטר לימודי המזרח התיכון וארץ ישראל ולימודי האסלאם המכללה האקדמית אשקלון מועמד
פרופ' יואב גלבר חקר הציונות היסטוריה של היישוב, א"י וצ.ה.ל אוניברסיטת חיפה חבר מכהן

 

הוועדה העליונה לתחומי מדעי החיים, רפואה ובריאות:

 

שם תחום תת-תחום מוסד כיום סטטוס
פרופ' ורדה רוטר- יו"ר ביולוגיה מכון ויצמן למדע חברה מכהנת
פרופ' נעמי כץ ריפוי בעיסוק הקריה האקדמית אונו חברה מכהנת
פרופ' גל ריכטר-לוין נוירוביולוגיה אוניברסיטת חיפה חבר מכהן
פרופ' דורית רביד הפרעות בתקשורת אוניברסיטת תל אביב חברה מכהנת
פרופ' אטה ליבנה מדעי החיים אוניברסיטת בן גוריון חברה מכהנת
פרופ' אליק הוניגמן ביולוגיה מולקולרית ביולוגיה מולקולרית המכללה האקדמית הדסה מועמד
פרופ' ברוך מינקה רפואה פיזיולוגיה, ביו-פיזיקה האוניברסיטה העברית מועמד
פרופ' רחל אמיר מדעי החיים ביוטכנולוגיה המכללה האקדמית תל חי מועמדת