28/06/16

עדכון הרכבי ועדות המשנה הרוחביות הקבועות של המועצה להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את הרכבי ועדות המשנה הרוחביות הקבועות שלה.  ההרכבים החדשים שאושרו הם כלהלן:

ועדות משנה רוחביות

ועדת משנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ועדת משנה להכרה הסמכה ורישוי ועדת משנה לפיקוח ואכיפה

 

ועדת משנה להבטחת איכות

 

ד"ר רבקה ודמני, סיו"ר מל"ג – יו"ר

 

 

פרופ' חיים טייטלבאום – יו"ר ד"ר רבקה ודמני, סיו"ר מל"ג – יו"ר

 

פרופ' צילה סינואני שטרן – יו"ר
פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת פרופ' רוזה אזהרי

 

פרופ' יפה זילברשץ – יו"ר ות"ת ד"ר רבקה ודמני – סיו"ר מל"ג
פרופ' רוזה אזהרי

 

פרופ' עזרי טרזי

 

פרופ' עזרי טרזי

 

פרופ' יפה זילבשץ יו"ר ות"ת
פרופ' צילה סינואני-שטרן

 

פרופ' חיים זנדברג

 

פרופ' שמואל האוזר

 

פרופ' אלה בלפר

 

ד"ר לאה בם

 

ד"ר רבקה ודמני – סיו"ר מל"ג פרופ' פייסל עזאיזה

 

פרופ' חיים זנדברג
פרופ' אורציון ברתנא

 

פרופ' צילה סינואני-שטרן ירדן בן יוסף

 

ירדן בן יוסף
מר גלעד ארדיטי

 

פרופ' רחל בן אליהו זוהרי ד"ר לאה בם

 

פרופ' שפרה שגיא
פרופ' רחל בן אליהו זהרי

 

מר גלעד ארדיטי מנכ"ל מל"ג-ות"ת, גדי פרנק

 

פרופ' אהרון פרידמן
מנכ"ל מל"ג-ות"ת, גדי פרנק

 

פרופ' אהרון קלרמן סמנכ"ל לעניינים אקדמיים, מיכל נוימן פרופ' ישראל גלעד
פרופ' חיים זנדברג פרופ' אהרון פרידמן פרופ' ישראל גלעד

 

פרופ' אילנה גוזס
פרופ' אביבה חלמיש סמנכ"ל לעניינים אקדמיים, מיכל נוימן פרופ' אלי פולק
פרופ' אדו פרלמן      
פרופ' חיים טייטלבאום