28/06/16

עדכון הרכבי ועדות המשנה התחומיות הקבועות של המועצה להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) החליטה המועצה להשכלה גבוהה לעדכן את הרכבי ועדות המשנה התחומיות הקבועות שלה.  ההרכבים החדשים שאושרו הם כלהלן:

ועדות משנה תחומיות של המועצה

 

ועדת משנה תחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנויות ועדת משנה תחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי במדעי הרוח והחברה משפטים ועדת משנה תחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל
פרופ' עזרי טרזי – יו"ר

 

פרופ' חיים זנדברג – יו"ר פרופ' רוזה אזהרי – יו"ר

 

פרופ' אורציון ברתנא

 

פרופ' נחמיה פרידלנד

 

פרופ' רחל בן אליהו זהרי

 

פרופ' בתיה לאופר

 

פרופ' אלה בלפר

 

ד"ר לאה בם

 

ד"ר רבקה ודמני

 

פרופ' שמואל האוזר

 

פרופ' פואד פארס

 

ירדן בן יוסף

 

ד"ר אופיר העברי

 

פרופ' צילה סינואני-שטרן

 

פרופ' שפרה שגיא פרופ' ישראל גלעד גלעד ארדיטי ׁ

 

פרופ' אביבה חלמיש פרופ' אהרון קלרמן פרופ' אדו פרלמן
פרופ' חיים טייטלבאום פרופ' אהרון פרידמן
פרופ' אילנה גוזס
פרופ' אלי פולק
    אברהם מונל + בוריס סולטונוביץ*