19/10/21

עדכון הרכב הוועדה הבינלאומית להערכת איכות תחום לימודי הרוקחות

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) אישרה המועצה להשכלה גבוהה את השינוי בהרכב הוועדה להערכת איכות לימודי הרוקחות.

להלן הרכב הוועדה המעודכן:

  • Cate Whittlesea, Professor at University College London, United Kingdom. (Pharmacy Practice) committee chair
  • Prof Linda Awdishu, Chair of the Division of Clinical Pharmacy, University College San Diego, USA. (Pharmacy Practice)
  • Daniel Kurnik, Director of Clinical Pharmacology at Rambam Health Care Campus and Clinical faculty member in the Medical School at the Technion, Israel. (Clinical pharmacology)

פאר בריס-ברנע,  תרכז את עבודת הוועדה