09/04/14

עדכון הרכב הוועדה הקבועה המשותפת למל"ג/ות"ת ולמועצה הלאומית לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה, ואישור תקנון הוועדה

בהמשך להחלטת ות"ת מס' ע"ד/25 מיום 25.12.2013 ובהמשך להחלטת המל"ג מה-8.4.2014 מחליטה ות"ת לאור המלצת המל"ג לעדכן את החלטתה כדלקמן:

א. בהמשך להחלטות מל"ג ות"ת (מתאריכים 8.9.13 ו-11.9.13 בהתאמה) על הקמת ועדת היגוי קבועה משותפת לות"ת ולמל"ג בנושא ייצוג וקידום נשים במוסדות להשכלה גבוהה, מאשרת ות"ת את הרכב הועדה כדלקמן:

  1. יו"ר- פרופ' רות ארנון, יו"ר האקדמיה הלאומית למדעים
  2. חברת ות"ת – פרופ' מלכה רפפורט חובב, האוניברסיטה העברית
  3. חברת מל"ג- פרופ' פאדיה נאסר אבו אלהיג'א, אונ' ת"א ומכללת סכנין
  4. פרופ' מרים ארז, הטכניון, יו"ר המועצה לאומית לנשים במדע וטכנולוגיה
  5. פרופ' אהוד גזית, אוניברסיטת תל אביב
  6. ד"ר יהודית אברהמי, מכללת אורט בראודה
  7. ד"ר ענת גופן, האוניברסיטה העברית
  8. פרופ' גיא מונדלק, אוניברסיטת תל אביב
  9. ד"ר כנרת קרן, טכניון
  10. גלי פינק, נציגת הסטודנטים (תלמידת תואר שני )

ב. מוסכם על משרד המדע כי הוועדה תשתמש גם כוועדה מייעצת למועצה הלאומית לקידום נשים במדע לטכנולוגיה שליד משרד המדע בהמשך להחלטת הממשלה מס' 2660 מתאריך 7.12.2000.